Категорії
Новини

Кодекс професійної етики спільноти гештальт-терапевтів

В основі цих стосунків лежать:

  1. Затвердження однакової цінності кожної особистості.
  2. Визнання унікальності кожної особистості, незалежно від расових, етнічних, релігійних, статевих і вікових відмінностей.
  3. Визнання значення автономії та саморегуляції особистості в контексті міжособистісних стосунків.

Основні положення

1. Компетентність. Гештальт-терапевт визначає завдання психотерапії виходячи з тих своїх знань, вмінь та навичок, котрі необхідні для підтримки процесу розвитку особистості клієнта. У випадку, якщо терапевт не володіє необхідними професійними знаннями або навичками, він звертається за допомогою та співпрацею до відповідних спеціалістів, колег або супервізора. Гештальт-терапевт усвідомлює свої обмеження і працює в напрямку підвищення своєї професійної компетентності.

2. Стосунки терапевта з клієнтом є професійними стосунками, що регулюються усним або письмовим договором, метою цих стосунків є підтримка процесу розвитку клієнтка. Терапевт несе відповідальність за підтримку професійних кордонів, уникає сексуальних, дружніх стосунків з клієнтом поза терапевтичними сесіями. Не працює зі своїми родичами, друзями, особами, з якими він перебуває в сексуальних стосунках, особами, з якими він перебуває в робочих ієрархічних стосунках.

3. Конфіденційність

Принцип конфіденційності є необхідним принципом гештальт-терапії, гештальт-терапевт не розголошує інформацію про життя клієнта. Терапевт/супервізор планує роботу так, щоб конфіденційність була максимально забезпечена. Збереження конфіденційності є завданням як для терапевта, так і для супервізора. Збереження конфіденційності не має терміну дальності.

4. Контракт терапевта з клієнтом – продукт інформаційної згоди між ними, укладається усно чи письмово. В контракті визначається предмет роботи (індивідуальна, групова, сімейна терапія). Контракт містить вказівки щодо умов режиму роботи, кількості зустрічей, оплати, порядку скасування та пропусків сесій, відпустки та перерви в сесіях, порядок завершення роботи, особливості контакту з психіатром, стосунки з родичами клієнта, особливі ситуації. Клієнту доступна інформація про підготовку та кваліфікацію терапевта. Скарги та протести клієнта розглядаються етичною комісією.

5. Реклама роботи гештальт-терапевта дається у відкритій і прямій формі, без порівнянь та знецінювань чужої роботи.

6. Безпека

Терапевт забезпечує безпеку, конфіденційність і приватність під час сесій. Терапевт організовує зручний простір при очній роботі. При побудові терапевтичного експерименту терапевт обирає методи, що є неруйнівними для клієнта. Терапевт турбується про те, щоб після завершення сеансу клієнт був у змозі адекватно сприймати реальність. Психотерапія не проводиться в стані зміненої свідомості.

7. Терапевт не використовує клієнта в особистих інтересах та цілях. Терапевт турбується і про власну безпеку під час сеансу.

8. Завершення стосунків

Процедура завершення стосунків між клієнтом і терапевтом обумовлюється в контракті. Відносини завершуються за обопільною згодою між терапевтом і клієнтом. Конфіденційність по відношенню до клієнта зберігається й після завершення роботи. Терапевт старається уникати особистих стосунків з клієнтом і після завершення роботи.

9. Дослідницька робота (статті, доповіді, наукові роботи, есе) може проводитися гештальт-терапевтом за відома клієнта та згодою клієнта. Результати дослідження доповідаються анонімно й узагальнено, з дотриманням норм конфіденційності по відношенню до клієнта.

10. Особливі обставини

Конфіденційність може бути порушена, якщо стан клієнта становить небезпеку для нього самого, або для інших людей. При серйозних психічних порушеннях для терапевта можливе надання необхідної інформації психіатру.

11. Скарги та протести клієнта розглядаються Етичною Комісією професійної ради ВСППГП.

переклала Дар’я Трегуб