«Орієнтири стосунків»

 Авторський цикл семінарів
«Орієнтири стосунків»
 Травень 2014р., м. Чернівці

          Даний цикл семінарів присвячений вивченню різноманітності світу стосунків: приємних  і         неприємних, азартних і нудних, болісних і радісних, тих, від яких хочеться співати і про які не          можливо говорити…
Ми шукатимемо відповіді на питання: від чого ми залежимо в стосунках та що «допомагає» нам  формувати саме ті стосунки, в яких ми переважно опиняємось?
Наші семінари для тих, кого цікавить гештальт-терапія та психологія стосунків: зі світом, з близькими людьми, з собою.
Також участь в даному курсі може зацікавити всіх, хто зустрічався коли-небудь з проблемами залежної поведінки та співзалежних стосунків. Знання причин та особливостей тих чи інших явищ допомагає усунути негативні наслідки та спланувати основні кроки виходу з проблеми.

Мета даного курсу:

  •    Розширити коло знань учасників про особливості формування залежності та     взаємозалежних    стосунків.
  •   Зацікавити учасників багатогранністю та глибиною стосунків.
  •   Розглянути мотивацію до побудови тих стосунків, в яких хочеться жити.

Зміст циклу семінарів «Орієнтири стосунків» (теми):
1.    «Як і чому ми втрачаємо орієнтири в стосунках». Психологічні, культурні та історичні аспекти формування залежної (взаємозалежної поведінки). Психодіагностика. Погляд на проблему з точки зору гештальт-підходу.
2.    «Звідки ростуть ноги наших проблем?». Особливості формування та основні характеристики патологічних та здорових стосунків. Основні стадії формування взаємозалежності
3.    «Від дітей до батьків». Роль сім’ї та сімейних послань, традицій, форм поведінки в розвитку проблем взаємин. Значення диференціації та сепарації в сім’ї.
4.    «Що з цим робити?». Варіанти роботи з проблемами в стосунках (самостійна, групова, з фахівцем): основні правила та орієнтири.
5.    «Пошук власних орієнтирів». Створення власного проекту формування сприятливих та екологічних взаємин.

Автори курсу:
Ігор Огданський – практикуючий психолог, гештальт-терапевт, супервізор, тренер, фахівець по роботі з проблемами залежності.
Ірина Толочко – практикуючий психолог, гештальт-терапевт, ведуча тематичних та терапевтичних груп.

Додаткова інформація та запис: 095 177 90 03, Ігор та 095 33 70 716, Ірина

«Орієнтири стосунків»

«Теорія та практика гештальт- терапії»

       Спільнота психологів практикуючих
«ГЕШТАЛЬТ-ПІДХІД»

      Освітня програма з гештальт-терапії 
            (відповідає стандартам підготовки Європейської Асоціації Гештальт Терапії  (EAGT))
                                     

 «Теорія і практика гештальт терапії» 
     3 відкрита сесія
17 – 19 ЖОВТНЯ 2014 р. (Чернівці)

        Тривалість програми: перша ступінь – 1,5 року (6 сесій, 180 годин), друга ступінь – 2,5 -3 року (14 сесій, 240 годин).
       Формат роботи: триденні сесії один раз в два – три місяці.

        Програма адресована переважно фахівцям з вищою освітою в гуманітарній області (психологи, лікарі, педагоги, соціальні працівники тощо), які мають практичний досвід роботи в сфері психології, педагогіки, медицини, соціальної роботи та / або інших гуманітарних сферах, а також студентам відповідних спеціальностей. Навчальна програма відповідає стандартам EAGT. 

        Для всіх професіоналів, які працюють з людьми, дана програма – це можливість підвищити свій професійний рівень, освоїти навички практичної психології та психотерапії. Участь у програмі першої ступені може бути корисною всім, хто цікавиться психологією, зацікавлений в особистісному зростанні, самопізнанні та вирішенні психологічних проблем. Програма другого ступеня акцентована на формуванні професійних навичок, розвитку якостей, необхідних при роботі з людьми, розширенні усвідомлення власних переживань, подоланні труднощів у власній практиці.

      При успішному завершенні програми першого ступеня видається сертифікат СППГП, відповідний стандартам підготовки EAGT. Учасники за час програми можуть познайомитися з методом; вивчити основні принципи гештальт-підходу; отримати особистий клієнтський досвід в групі та з особистим терапевтом; краще усвідомити свої сильні сторони; брати участь в інтенсивах.

Ведучі програми:

Ігор Огданський – практикуючий психолог, акредитований гештальт-терапевт, супервізор, тренер, психологічна практика з 2004 р Професійна діяльність: індивідуальне консультування, ведення терапевтичних та супервізійних груп, підготовка та проведення тренінгів.

Ірина Толочко – практикуючий психолог, гештальт-терапевт, супервізор, асоційований тренер МГІ, психотерапевтична практика з 2004-го року. Область професійних інтересів – психологічне консультування та психотерапія, робота з кризовими клієнтами; ведення навчальних, тематичних та терапевтичних груп; супервізія (індивідуальна і групова).

 

Деталі щодо програми, тренерів, датах сесій, а також інші запитання, співбесіда та запис в групу за телефонами:  095 33 70 716 – Ірина; 095 177 90 03 – Ігор.

«Теорія та практика гештальт- терапії»

Навчання в МГІ

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ В МГИ БАЗОВЫЙ КУРС
 Первая ступень – 1,5 года – «Основы гештальт-терапии» – знакомство с методом, обучение основным понятиям и принципам гештальт-подхода, личный терапевтический опыт в группе, работа с индивидуальным терапевтом, участие в интенсиве в клиентской позиции.
 Вторая ступень – 2,5 года – «Теория и практика гештальт-терапии» – профессиональная подготовка гештальт-терапевтов, завершается сертификацией (см. «Сертификационные требования»). Включает теоретическую подготовку, личную терапию, супервизию, работу в малых группах, участие в интенсивах (в клиентской и в терапевтической позициях), в конференции, выбор и прохождение специализации (или посещение спецкурса), а также начало собственной практики под супервизией. Специализация завершается выпускным мероприятием, которое курирует один из ведущих тренеров МГИ. Специализации и спецкурсы проводятся параллельно основной базовой программе, а также могут быть пройдены после ее завершения.
 Темы базового курса включают 1 и 2 ступени, определяемые в 4 больших теоретических блока: 1) знакомство с теоретическими и философскими вопросами гештальт-терапии, 2) методология практики, 3) клинические и другие частные вопросы гештальт-терапии, 4) супервизия. Логика размещения отдельных тем в процессе обучения зависит от руководителя программы и динамики группы.. После завершения 1 ступени выдается промежуточный сертификат с указанием тем и часов. Те, кто хочет продолжить обучение на 2 ступени, подает заявление в МГИ или руководителю программы. Т.о. группа 2 ступени может явиться объединением участников различных групп 1 ступени, мотивированных на профессиональную подготовку. Для некоторого количества участников при этом образование будет сквозным.
 Вторая ступень завершается супервизорской сертификационной сессией в группе (т.н. внутренней сертификацией) с приглашением независимого супервизора – тренера, имеющего выпуски собственных программ и (или) терапевта и в присутствии руководителя (руководителей) программы.
 Выполнения сертификационных требований (см. «Сертификационные требования») участник программы представляет зачетную книжку и все материалы (описание случаев с рецензией, подтверждение часов личной терапии, супервизии, интенсивов, сопровождаемые рекомендацией руководителя программы в учебную часть и записывается на открытую сертификацию. Открытую сертификацию проводит сертификационная комиссия МГИ, состав которой формируется сроком на один год и утверждается профессиональным советом МГИ. Сертификационная комиссия работает с группой, состоящей из участников разных программ, подготовивших материалы к данному сроку. Даты открытой сертификации указаны на сайте МГИ. Сертификация может быть полной, условной (с указанием условий, необходимых для успешного завершения), может быть рекомендована пересдача, т.е. повторная демонстрация работы в другие сроки. В отдельных случаях, в частности при нарушении этических норм, может быть отказано в повторной сертификации.
 После рассмотрения комиссией материалов и демонстрации студентом работы на открытой сертификации, признанной соответствующей профессиональному уровню, ему выдается сертификат МГИ об успешном завершении программы подготовки в области гештальт-подхода с присвоением квалификации гештальт-терапевта.
 Для признания выпускника программы терапевтом со стороны профессионального сообщества необходима процедура его аккредитации на определенный срок (3 года), по истечении которого снова встает вопрос о подтверждении статуса терапевта.
 
 Процедура аккредитации предполагает:
1.       Наличие сертификата об окончании программы,
2.       Рекомендацию руководителя программы, супервизора и двух терапевтов, которые видели работу и подтверждают ее профессиональный уровень,
3.       Описание опыта собственной практики (индивидуальные клиенты, группы, семьи, организации), указание участия в интенсивах (в каких, и в какой роли), в супервизорских и тематических группах, в конференциях, проведение мастерских, выступления, статьи и т.д.
4.       Заявление в общественную организацию общества практикующих психологов «гештальт-подход» или в региональное предствительство общества для аккредитации в профессиональном сообществе как терапевта.
 Третья ступень – 360 часов – ориентирована на подготовку супервизоров, преподавателей гештальт-терапии, а также углубленное изучение теории и методологии практики. Программы 3 ступени существуют в МГИ в настоящий момент в стандартном варианте. Их описанию будет посвящен отдельный выпуск бюллютеня. Существуют также авторские супервизорские программы совершенствования в гештальт-терапии.
 ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПЕВТОВ
Базовый курс
Учебные стандарты приведены в соответствие со стандартами ЕАГТ
 ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
1.       Основы гештальт-терапии. Теоретическое введение, исторические корни, основоположники гештальт-терапии, школы гештальт-терапии, авторы, современный гештальт-подход, литература. Основные понятия и принципы гештальт-терапии (поле – организм-среда, феноменологический подход в гештальт-терапии, диалог, осознавание, фигура и фон, контакт, граница контакта, цикл опыта, творческое приспособление).
2.       Теория поля в гештальт-терапии. Теория и функции self. Динамика self. Сопротивление. Утрата ego-функции, основные типы прерывания контакта.
3.       Творческие методы в гештальт-терапии. Работа с внутренней феноменологией клиента. Теория парадоксального изменения. Работа с полярностями. Арт-терапия, работа с рисунком, метафорами, сновидениями. Языки гештальт-терапии. Модальности контакта. Терапевтические метафоры.
4.       Гештальт и телесно-ориентированный подход. Отчуждение и пробуждение телесности. Динамика телесных переживаний в личной истории.
5.       Философия гештальт-подхода и методология практики. Психотерапевтическое мировоззрение и психотерапевтическое мышление. Терапевтическая позиция и профессиональное самосознание гештальт-терапевта. Терапевтические отношения, перенос и контрперенос. Основные стратегии работы гештальт-терапевта. Работа на границе контакта. Процесс-анализ терапевтической сессии.
6.       Теории развития. Развитие ребенка. Гештальт-терапия с детьми и родителями. Семейная гештальт-терапия.
7.       Кризис и травма.
8.       Гештальт-терапия в клинической практике. Здоровье и болезнь. Принципы клинической диагностики в гештальт-терапии. Динамическая концепция личности в гештальт-терапии. Анализ ранних нарушений. Стратегии гештальт-терапевта в работе с эндогенными расстройствами, пограничными нарушениями, зависимостями, неврозами и психосоматическими расстройствами.
9.       Гештальт-подход в работе с группами. Феномены поля в групповой динамике. Гештальт и системный подход. Работа с парами, малыми системами. Терапевтическое сообщество. Организационное гештальт-консультирование.
10.    Принципы и приложения этики .
 Перечисленные темы отражают содержание обучения и не соответствуют перечню тематических сессий. Логика и фокус изложения определяется руководителем программы и зависит от динамики и состава конкретной группы. Программа включает 20 сессий – 14 тематических, 2 терапевтических и 4 супервизорских.
 СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.       Теоретическая подготовка – 700-810 часов (1+2 ступень), в том числе, – 14 тематических сессий 420 часов
– специализация или спецкурс по выбору – 120-180 часов
(при отсутствии специализаций в отдельных регионах они могут быть заменены авторскими тематическими семинарами)
– лекционные курсы при отсутствии их в базовом образовании ( психиатрия для психологов и педагогов, теории личности и психологические теории развития для врачей) – 60 часов
– теоретическая подготовка на интенсивах (часы лекций и занятий в учебных группах по уровням) -100-150 часов.
2.       Личная терапия – 240 часов, включает минимум 60 часов индивидуальной терапии (рекомендовано не менее 50 часов работы с одним терапевтом, возможно, с двумя, но неодновременно, учитываются также часы терапии на интенсивах), 60 часов групповых терапевтических сессий, включенных в программу, процесс-группы на интенсивах – 20 часов, малые терапевтические группы параллельно программе – 100 часов.
3.       Супервизия – 150 часов, в том числе 120 часов групповой супервизии, включенные в программу и 30 часов индивидуальной супервизии (супервизия на интенсивах, регулярная заочная динамическая супервизия работы с реальными клиентами при подготовке случаев (рекомендуется обращаться за супервизией 1 раз в 4-5 встреч с клиентом), индивидуальная очная супервизия в малых группах на 3-4 годах обучения – с приглашенным внешним супервизором).
4.       Практикум включает 400 часов, в том числе: (А) 200 часов работы в малых группах – «тройках». Из них 50 часов – практикум на 1-2 году обучения и 150 часов под супервизией на 3-4 годах обучения. «Тройка» встречается каждые 1-2 недели и приглашает супервизора на каждую пятую встречу. (Б) 200 часов консультативной и терапевтической работы с клиентами, семьями, группами, организациями, а также использования гештальт-подхода в практике своей профессиональной деятельности на протяжении обучения на второй ступени, ее краткое описание.
5.       Написание письменной работы по клиническому и теоретическому применению гештальт-терапии в своей профессиональной практике – описание 3-х случаев продолжительной работы, один из них при регулярной заочной супервизии.
6.       Наличие диплома о высшем образовании в области психологии или смежных специальностей.
7.       Участие минимум в 3 интенсивах, в позиции клиента и в позиции терапевта. Клиентский интенсив (один) может быть заменен шатлом. Участие как минимум в одной, желательно, в двух конференциях в области гештальт-подхода, не менее 50 часов знакомства с теорией и практикой гештальта в рамках лекций, мастерских, участия в круглых столах и т.д.
8.       Рекомендация руководителя программы
9.       Демонстрация работы на сертификационной сессии, завершающей программу в присутствии приглашенного независимого супервизора.
 ИТОГОВЫЕ СТАНДАРТЫ МГИ – февраль 2007 года.
1.       700-810 часов теории и методологии
2.       240 часов личной терапии
3.       150 часов супервизии
4.       400 часов практикума
5.       50 часов конференционных
 Всего: 1540 – 1650 часов.
 Учебные стандарты ЕАГТ- минимум 1450 часов
1.       600 часов теории и методологии
2.       250 часов личной терапии
3.       150 часов супервизии
4.       400 часов клинической практики
5.       50 часов по личному предпочтению.
 Учебные стандарты МГИ превышают стандарты ЕАГТ по часам теории и методологии (за счет учета учебных часов интенсивов).
Стандарты программ третьей ступени “Совершенствование в гештальт-терапии”


Смысл, цели и задачи третьей ступени

Программа адресована практикующим гештальт-терапевтам, имеющим базовое образование в области гештальт-терапии (смотри соответствующие стандарты).

Задачей программы является создание пространства для формирования профессионального сообщества, где важен баланс между профессиональным ростом участников и возможностью распознавать, признавать и поддерживать друг друга на коллегиальной основе. Программа строится на принципах коллегиальности и разделенной ответственности, как между участниками так и между участниками и руководителями каждого конкретного проекта. Это реализуется при составлении контракта на обучение, через обращение к групповом контексту, теме отношений и профессиональной этики. Завершение второй ступени является базой для коллегиальных отношений.

Основной целью программы является: формирование профессионального мышления, как единой профессиональной основы, где интегрированы самые различные профессиональные проявления (теоретические, терапевтические, супервизорские и др.). Профессиональное мышление дает возможность применения своего опыта в разных областях, а также способность удерживать в работе три контекста: – индивидуальные, групповой и тематический; – осознавание личной философии практики за которой стоит жизненный путь и уникальная личная ситуация терапевта; – формирование профессиональной идентичности; а также интеграция своих взглядов в целостное профессиональное мировоззрение.

Все это требует от терапевта развитие способности к осознавание и анализу практика на различных уровнях – философском, методологическом, теоретическом и практико-технологическом.

Для решения поставленных задач необходимо:

освоение теоретического ядра гештальт-терапии,
обучение супервизии как основы профессиональной культуры сообщества,
навыки групповой работы,
владение широким контекстом жизни социальных групп и профессиональных сообществ.

Выпускник программы третьей ступени должен обладать навыками:

1. Диагностика, выбор терапевтической стратегии, анализ терапевтических отношений в полевом контексте (социальном, культурном, групповом и др.).

2. Владение индивидуальными, групповыми формами работы и способность осуществлять выбор стратегии работы с учетом ситуации клиента.

3. Строить отношения и действовать в различных профессиональных ролях (терапевт, супервизор, ведущий группы, преподаватель, коллега и др.).

4. Создание и удержание длительных терапевтических отношений с клиентами;

5. Предоставление квалифицированной супервизии, учитывая контекст и уровень подготовки терапевта, а также его способность к ассимиляции опыта.

6. Публичная презентация своей работы – терапевта, супервизора, тренера, ведущего терапевтической группы и др.

Цели и задачи каждого проекта третьей ступени формируются от конкретного состава участников и формы договоренности их с руководителями программы. Эти цели и задачи могут быть в большей степени направлены на развитие терапевтических навыков, практики супервизии, а также на подготовку групповых терапевтов ведущих различные учебные программы.

Участники проекта третьей ступени могут стремиться освоить все перечисленные формы обучения, а могут совершенствовать свое мастерство в конкретных областях.

В профессиональном сообществе мы наблюдаем три процесса: учебный, терапевтический и коллегиальный. Программа третьей ступени позволяет интегрировать эти процессы в профессиональное психотерапевтическое мировоззрение, проявляющееся в конкретной позиции участника в жизни сообщества.

Основные темы:

1. Теория гештальт-терапии (исторический контекст создания и развития гештальт-терапии, основные школы и направления гештальт-терапии, базовые концепты гештальт-терапии, место гештальт-терапии в соотнесении с другими направлениями, литература).
2. Супервизия (теоретические основы супервизии, различные школы супервизии, типы, формы, модели, уровни супервизии, супервизия в различных профессиональных контекстах).
3. Групповая работа (различные формы – терапевтическая, супервизорская, учебная, тематическая, социальные группы, сообщества).
4. Клинические аспекты гештальт-терапии и супервизии.
5. Этика профессиональных отношений.

Форма проведения программы

Состав ведущих третьей ступени утверждается профессиональным советом “программа МГИ” по согласованию с региональным профсоветом.

Программа проводится командой состоящей из 3 или 4 постоянных тренеров.

Эта модель представленная в пространстве образует фигуру, состоящую из бесконечного числа точек поиска участниками возможной идентичности создающую перспективу многомерного видения реальности. Эта модель в значительной степени снижает риск расщепления, присутствующий при парном ведении группы, а также копирования участниками стиля ведущего при одиночном ведении программы.

Работа проходит в большой и малых группах супервизорского и терапевтического формата. Малые группы создаются по числу ведущих, с постоянным ведущим терапевтической группы и сменными ведущими супервизорской группы.

Задачи большой группы:

Освоение теории (лекции, тематические семинары, презентации, эссе, доклады).
Осознавание динамических процессов жизни сообщества в формировании коллегиальных отношений, профессиональных и этических.
Супервизия (обучение разным формам супервизии, супервизия практики, супервизия на ведение групп).

Лекции и тематические семинары проводятся и как руководителями программы так и ее участниками.

Задача малой супервизорской группы – развитие профессиональных навыков терапии и супервизии.

Задача малой терапевтической группы – терапия участников.

Задачи самостоятельной индивидуальной работы участников:

осуществление индивидуального проекта своего профессионального развития в сообществе;
подготовка презентаций, докладов и лекций свидетельствующая о теоретической ориентировки в гештальт-подходе;
продолжение терапии и супервизии на протяжении программы;
осуществление профессиональной практики в ходе проекта;
организация собственной практики супервизии и получении супервизии на супервизию, терапевтическую работу и работу с группой;
работа в малых группах “пятерках” на протяжении всего процесса обучения и в промежутках между учебными сессиями для освоения навыков супервизии, супервизии на супервизии и поддержки долговременных терапевтических отношений в фиксированных парах “терапевт-клиент”. В “пятерках” осваивается опыт как форма динамической супервизии (у одного и того же супервизора) так и форма супервизорного консультирования (у разных супервизорах). В ходе работы учитываются часы личной терапии полученные у сертифицированного гештальт-терапевта в пятерке.


Условия и формы сертификации:

1. Наличие сертификата гештальт-терапевта;

2. Прохождение основного курса программы третьей ступени: 430-480 академических часов (12-14 учебных сессий). Необходимый минимум часов за 3-4 года, в зависимости от частоты сессий в году и форму проведения занятий по 3 или 4 дня составляет 420 часов. Рекомендуемое количество часов – 480 часов с учетом сертификационной сессии. В программу включены лекции – минимум 36 часов, семинары – минимум 72 часа, групповая супервизия – минимум 90 часов, терапия в малых группах – 72 часа. Руководители по согласованию с группой с учетом конкретного контекста могут вернуть к контакту для его уточнения.

3. Индивидуальная терапия не менее 120 часов с учетом базового курса.

4. Участие в двух интенсивах по ходу программы в качестве участника супервизорской группы, ведение процесс групп на интенсивах и конференциях, супервизия практикума малых групп (троек базового курса), представление мастерской на конференции.

5. Представление индивидуального проекта на итоговой конференции в рамках сертификационной сессии, наличие письменной формы проекта обязательно. Проект – исследование и описание того, что уже сделано и делается не менее года по длительности, представленный в кругу коллег, отражающий идентичность участника, его место в профессиональном сообществе, индивидуальный путь развития, профессиональное мышление и личную философию.

6. Представление эссе и участие в круглом столе на тему супервизия в рамках итоговой конференции.

7. Решение о сертификации принимает группа.

Навчання в МГІ