Глосарій гештальт-термінів С. Накрийко та С. Ситника (частина I)

“Слова – це не просто слова. Мені видається, що вони виражають деяку потребу в створенні семантичного простору, у вираженні чогось, властивого саме цьому полю.”
Сюзанна Накрийко, Сергій Ситник

2423

Публікується у вільному доступі вперше, з дозволу авторів.

Передмова наукового редактора

     Шановні друзі, дорогі коллеги-гештальтисти! Дозвольте запропонувати Вашій увазі сміливе починання Сюзанни Накрийко. Схоже вдалий дебютний крок, як за формою, так і за змістом. А втім, судити Вам. Порадившись з перекладачем, ми ризикнули опублікувати початковий результат роботи, тривапих суперечок, пошуків вагань і сподівань.Запрошуємо до обговорення усіх охочих. Будемо вдячні за критику, пропозиції, ідеї та роздуми.

 

Передмова перекладача

     Цей глосарій – результат уважного прочитання книги  Фріца Перлза “Гештальт підхід” в оригіналі (The Gestalt Approach & Eye Witness to Therapy, Fritz Perls, 1973, Science & Behavior Books), і тому терміни подаються по мірі їх виникнення й тлумачення автором. Деякі терміни чи цитати вам можуть бути добре відомі, інші – можуть видатись достатньо незвичними. При перечитуванні книги я часто натрапляла на слова чи поняття, які ми зараз не вживаємо, та вони, однак, розкривають зміст, що лежить в основі практики й світогляду гештальт терапевтів. І мені хотілось повернути іх до життя, дати їм голос.

Визначення цитатами – це, з одного боку, спосіб достатньо точковий, щоб передати суть поняття, однак з іншого – доволі обʼємний, і залишає простір для розуміння читачеві.

Ідея створення такого глосарію виникла з певних міркувань та особистого досвіду. По мірі формування гештальт-середовища на західній Украіні, в україномовному середовищі, зокрема у Львові, де я працюю, і по мірі мого занурення в цей процес, постала потреба спільноі професійної мови. Під час ведення навчальних груп першого рівня чи проведення супервізіі, я помітила, що мені не вистачає слів; іноді потрібно декілька секунд щоб перекласти російський термін і вставити його в свій український текст, до того ж, ті самі поняття учасники групи чи супервізії називають та перекладають по-різному. І тут в мене виникла ідея створити узгоджений професійний словник. Відтак я ризикнула над цим попрацювати, заручившись допомогою наукового редактора – Сергія Ситника.

Під час роботи виникли певні труднощі зі словами, до яких немає відповідників в українській мові. Наприклад, зі словом «Евернес» (awareness). Ми вирішили піти шляхом тих, хто залишив свого часу слово «Гештальт», яке на сьогоднішній день вже добре прижилось і усім зрозуміле. Хоча поняття «Евернес» у гештальт-підході позначає процес, так само як, наприклад, «Інтроекція», виникли труднощі з вживанням його як дієслова. На нашу думку, найближче відображає суть цього поняття слово «Помічати», як таке, що позначає процес звертання уваги без надавання смислу чи смислів.

Слова – це не просто слова. Мені видається, що вони виражають деяку потребу в створенні семантичного простору, у вираженні чогось, властивого саме цьому полю.

 

Gestalt – Гештальт

 Гештальт – це зразок, форма, специфічний спосіб організації окремих частин, які складають ціле.” (ст. 3)

 

Gestalt Psychology – Гештальт Психологія

 “В основі гештальт психології лежить переконання, що людина переживає свій досвід, організовуючи його в певні патерни (форми) або цілісності, і що розуміти людську природу слід як функцію цих форм або цілісностей, з яких вона зроблена.” (ст. 3-4)

 

Homeostasis – Гомеостаз

 Гомеостаз вживається як синонім пристосування (ст.4) і саморегуляціі (ст.5).

“Таким чином, ми можемо назвати гомеостатичний процес процесом селф-регуляції,   процесом, завдяки якому організм взаємодіє зі своїм середовищем.” (ст. 3)

“Гомеостатичний процес – це процес, завдяки якому організм підтримує свою рівновагу і, таким чином, своє здоров’я при змінних умовах. Отже, гомеостаз – це процес, завдяки якому організм задовільняє свої потреби.” (ст. 4)

 

Need – Потреба

 “Чим інтенсивніше ми переживаємо потреби як необхідні для продовження життя, чим сильніше ми ідентифікуєм себе з ними, тим інтенсивніше ми будемо спрямовувати свою активність на їх задоволення.” (ст. 6)

“Для того, щоб задовольнити індивіду свої потреби, закрити гештальт і рухатись далі до інших справ, необхідно відчути, чого саме він потребує; і він повинен знати як маніпулювати собою і своїм середовищем, тому що навіть суто фізіологічні потреби можуть бути задоволені тільки шляхом взаємодії організму і середовища.” (ст. 8)

 

Contact – Контакт

 “Організм має потреби пов’язані з психологічним контактом так само, як і з фізіологічним; вони відчуваються кожен раз, коли порушується психологічна рівновага; так само як і фізіологічні потреби відчуваються кожен раз, коли порушується фізіологічні рівновага.” (ст. 6)

 

Foreground figure / Background  – Виступаюча фігура / Фон

 Ми можемо сказати, що домінантна потреба організму в будь-який час стає виступаючою фігурою, а інші потреби, в той самий час, відступають, принаймні тимчасово, в фон.” (ст. 8)

 

Awareness – Евернес

 “Ми також говорим про евернес, яке можна описати як невиразну увагу. Евернес є більш розсіяним та дифузним, ніж увага – воно означає більш розслаблене аніж напружене сприйняття цілою особистістю.” (ст. 10)

“Так як свідомість є абсолютно ментальною  за своєю природою, то і несвідоме також. Однак, евернес та аневернес не є абсолютно ментальними.” (ст. 54)

“Евернес завжди відбувається тільки в теперішньому. Воно відкриває можливості для дії. Рутина і звички є усталеними функціями, і будь-яка потреба змінити їх вимагає, щоб вони знову стали фокусом евернес.” (ст. 65)

 Продовження читайте у наступній публікації.

 

Глосарій гештальт-термінів С. Накрийко та С. Ситника (частина I)

Супервізійна група (ведучі – М. Поплавська та А. Гончарова)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до роботи в супервізійній групі. Група призначається для тих, хто починає або розмірковує про початок приватної практики, а також тих учасників програми ІІ рівня МГІ, яких попереду чекає сертифікація. Чекаємо на Вас, колеги.

Формат роботи групи:

– супервізія очних терапевтичних  сесій між учасниками групи;

 – заочна супервізія на роботу з клієнтами (приватної практики);

– супервізія з використанням групових ресурсів.

Будемо зустрічатися один раз на два тижні по 2 години.

Кількість учасників: 8-10 осіб.

Ведучі:

Поплавська Маргарита, практикуючий психолог, акредитований гештальт-терапевт, супервізор МГІ. Професійні інтереси: індивідуальна і групова гештальт-терапія, робота з дітьми, батьками, сім’ями; робота з кризами і травмами, тілесно-орієнтована  гештальт-терапія. Супервізія практикуючим психологам. Моб. тел. 0999007229

 Алла Гончарова, практикуючий психолог, акредитований гештальт-терапевт і супервізор, асоційований тренер МГІ. Професійні інтереси: індивідуальна і групова гештальт-терапія, робота з клієнтами, що перебувають у кризових станах. Супервізія.   Моб. тел. 0505939282

Супервізійна група (ведучі – М. Поплавська та А. Гончарова)

Терапевтична група (ведучі – І. Огданський та І. Толочко)

Групова психотерапія – це можливість дослідження власного внутрішнього світу, усвідомлення існуючих та побудови нових способів взаємодії з іншими людьми (близькими, друзями, колегами, ворогами…).

 

Терапевтична група – особливе середовище для глибокого проживання почуттів, експериментів та пошуку творчого пристосування з метою покращення якості життя.

 

Гештальт-підхід пропонує унікальну і цікаву можливість реалізації цього психотерапевтичного методу з оригінальними формами роботи.

Це можливість отримати власний клієнтський досвід, спробувати психотерапію для себе серед людей.

Для фахівців, що працюють з людьми – це можливість розслабитись, отримати власну психологічну гігієну та розширити межі професійної компетентності.


Для студентів освітніх програм з гештальт-терапії години зараховуються як групова психотерапія.

Кількість учасників: 7 – 12 осіб.
Режим роботи: раз на два тижні по понеділках, тривалість зустрічі 2 години (18:30 – 20:30).
Початок роботи групи: 15.12.2014

 

Ведучі:
Ігор Огданський – практикуючий психолог, гештальт-терапевт, супервізор, тренер, фахівець по роботі з проблемами залежності.
Ірина Толочко – практикуючий психолог, гештальт-терапевт, ведуча тематичних та терапевтичних груп.

 

Додаткова інформація та запис:
095 177 90 03, Ігор
095 33 70 716, Ірина
099 069 85 19, Дар’я

Терапевтична група (ведучі – І. Огданський та І. Толочко)

О теории поля Курта Левина

Что общего между психологией и топологией, между математикой и личностью, физикой и поведением человека? Ответы на эти вопросы удалось дать ученому-психологу Курту Левину.

Курт Левин – оптимистичный труженик психологической науки

Курт Левин – дружелюбный, демократичный и вдохновенный ученый-психолог не получил выдающихся званий и наград, однако, многие введенные им понятия сегодня стали неотъемлемой частью психологической науки и практики.

Курт Цадек Левин (нем. Kurt Zadek Lewin) родился в г. Могильно (ныне территория Польши) в теплой и радушной еврейской семье в 1890 году. Чтобы дети могли получить хорошее образование, в 1905 году семья переезжает в Берлин. Курт хорошо успевает по физико-математическим дисциплинам, зато языки даются ему труднее, возможно именно поэтому в будущей научной работе Левин также предпочтет язык графиков и формул.

Трудоспособный и увлеченный Курт слушает лекции в университетах Фрайбурга, Мюнхена и Берлина, в том числе и психологические курсы выдающегося профессора В. Штумпфа, под руководством которого в 1914 году защищает докторскую диссертацию. Несмотря на ограничения, связанные с еврейским происхождением, Левин выбирает карьеру университетского преподавателя. Однако началась Первая мировая война, и молодого ученого призвали на службу в действующую армию. За время войны Курт успел жениться, пролежать восемь месяцев в госпиталях и написать научную статью «Ландшафт войны», в которой анализирует мироощущение солдата.

Награжденный несколькими наградами, в том числе и «Железным крестом», в 1921 году Левин возвращается в Берлинский университет. Личное обаяние, стиль преподавания и научного руководства привлекает к Левину студентов из разных стран. Некоторые открытия, позже вошедшие в сокровищницу психологических знаний, были сделаны учениками Левина всего лишь в дипломных работах. В 1931 году Левин читает лекции в Стэнфордском университете, а в 1933 году окончательно эмигрирует в США, где ему практически с нуля приходится начинать научную карьеру. Однако, следуя своим жизненным принципам, Левин много работает, публикует научные труды, проводит эксперименты и, в конечном итоге, завоевывает свою нишу в научных кругах. Хотя он так и не стал президентом Американской психологической ассоциации, его исследования заложили прочный фундамент для развития американской социальной психологии.

Возможно, Курту Левину удалось бы сделать значительно больше, если бы не внезапная смерть от сердечного приступа всего на 57 году жизни.

Психология на языке точных наук

Свою теорию поля Левин создал под влиянием точных наук – физики и математики. Психологические представления он описал на языке топологии, рассматривающей пространственные отношения, и годологии, науки о путях.

Другим источником, в котором Левин черпал научное вдохновение, стали взгляды видных ученых-психологов Макса Вертгеймера, Вольфганга Келера и Курта Коффки, основателей гештальтпсихологии. Само понятие «гештальт» в немецком языке обозначает форму и очертание предметов (например, треугольный, симметричный) или целостный объект, которому присуща определенная форма (например, треугольник, круг). Как видим, даже название нового направления психологии использует понятие, пришедшее из геометрии. Гештальтпсихология в начале своего становления сконцентрировалась на проблемах восприятия и научения. Левин же отталкиваясь от идеи целостного образа – гештальта, как образа мира или отдельного явления, создал свой оригинальный метод графического представления и анализа личности и её взаимодействия с окружающей средой.

Основные положения теории поля Курта Левина

Давайте мысленно представим себе математическое отображение личности так, как это делал Курт Левин. Можно также взять листочек бумаги и ручку и, следуя представленному ниже описанию, изобразить свою собственную жизнь, используя понятия теории поля.

Около центра листочка нарисуйте небольшой круг – этот круг собственно и есть вы – человек (персона). Левин обозначал круг, означающий целостность человека буквой P (person). Кстати, фигура может быть любой – треугольник, квадрат – по вашему желанию, но важны два фактора: 1) фигура замкнута, у неё есть сплошная граница (граница вашей личности) и 2) фигура расположена на листе, то есть не существует сама по себе, а включена в большее пространство.

Человек никогда не существует сам по себе, его окружают люди, вещи, явления, события. Это пространство вокруг человека Левин изображал в виде эллипса (ученики забавно прозвали эллипсы яйцами или картофелинами Левина). Круг может помещаться в любом месте внутри эллипса, но границы эллипса не пересекают круг и не соприкасаются с границами круга. Пространство между границами круга и эллипса – это психологическая (окружающая среда), которую Левин обозначал как Eenvironment). Пространство внутри эллипса, включающее круг – это жизнь, жизненное пространство L(life). Оставшееся свободное место на листе – это весь остальной мир.

Круг-в-эллипсе – главная и лучшая иллюстрация всех понятий теории поля, карта психологической жизни человека. Однако эта карта требует детализации. По Левину, чем точнее и многограннее детализирована карта, тем лучше психолог сможет понять поведение человека, ведь поведение (B, behavior) в терминах теории поля – это есть функция (f, function) жизненного пространства: B = f(L). Другими словами, поведение человека определяется не его внутренними миром и не окружающей средой, а только и всегда сочетанием этих двух факторов.

Что еще нужно понимать, глядя на круг-в-эллипсе?

Границы, лежащие между человеком и его психологической средой, так же как и границы, отделяющие весь остальной мир, не являются абсолютно непроницаемыми.

Например, где-то на другом конце света произошло землетрясение (событие за пределами психологической среды), но человеку, услышавшему это сообщение, в голову приходят мысли о конечности всего земного: он волнуется, у него могут появиться мысли о смерти (происходят изменения во внутреннем мире), и человек решает составить завещание, для чего посещает нотариуса (событие в психологической среде). То есть, одно событие, которое, казалось бы никак не затрагивает непосредственную жизнь человека, потянуло за собой ряд изменений в его жизненном пространстве. Левин сравнивал границы с мембраной или сетью, а не со стеной или жестким барьером. Есть люди более чувствительные (полезависимые), их границы характеризуются большей проницаемостью, и есть более устойчивые (поленезависимые) – события внешнего мира мало влияют на их внутреннее состояние.

Но и круг, обозначающий внутренний мир человека, не пуст. В центре круга выделяют центральную или внутриличностную часть и перцептивно-моторную часть – часть, отвечающую за восприятие и ответные действия. Такое разделение внутреннего мира человека Левин назвал дифференциацией.

Психологическая среда тоже дифференцирована – можно выделить различные сектора (участки) в любом месте эллипса, которые будут обозначать значимые для человека вещи, события, явления. Левин назвал такие участки регионами.

Жизненное пространство, включающее внутренний мир (персону) и психологическую среду, – это не что-то однажды созданное и застывшее: количество фактов и регионов может уменьшаться и увеличивать, регионы могут перемещаться ближе к границам внутреннего мира, или отдаляться от них, свойства границ также могут меняться – все это называется переструктурированием жизненного пространства.

Кроме того, регионы жизненного пространства могут быть реальными и воображаемыми, к последним относятся планы, размышления, мечты и фантазии.

Еще одной важной характеристикой жизненного пространства является временнóе измерение или перспектива. Хотя сами по себе факты прошлого и будущего не создают событий, но мысли, чувства и отношение к таким фактам лежат в настоящем и могут оказать существенное влияние на поведение человека. Так надежды на лучшее будущее могут оказаться для человека гораздо важнее, чем текущие трудности, а тени прошлого (например, пережитое предательство друга) могут существенно испортить настоящее (отношения с этим человеком).

Границы регионов человека и окружающей среды могут быть прочными или слабыми, текучими или ригидными (застывшими), далекими или близкими. То есть какие-то регионы могут отстоять далеко от внутриличностной области и не оказывать никакого влияния (дальность), на другие регионы человек может не реагировать (прочность), а по отношению к третьим может легко менять отношение (гибкость) и так далее.

К примеру, для влюбленного мальчика слова учителя на уроке могут находиться в регионе более дальнем, чем записка от его симпатии. И, конечно, чтобы получить заветную записку, мальчику будет гораздо легче повернуться к девочке, чем соблюдать дисциплину и внимательно слушать объяснения учителя. То есть происходит движение от региона «учеба» к региону «симпатия». Такие движения между регионами Левин назвал локомоциями. Это совсем не обязательно физические движения. Мы можем мысленно «убегать» к тому, что нас волнует – это и будет локомоцией. Локомоция двумя регионами (фактами) образует событие. События, в свою очередь, являются основой поведения.

Как же все эти показатели жизненной среды работают в совокупности? Как возникает поведение человека, а в более широком смысле протекает вся его жизнь?

Во-первых, человек у Левина – это сложная энергетическая система, стремящаяся к равновесию. Равновесие может нарушаться, если во внутриличностном регионе возникает напряжение (напряженность). Напряжение появляется тогда, когда у человека рождается потребность. Потребности могут быть биологическими (голод, жажда, половое влечение), а могут быть желанием чего-либо (работы, замужества), или намерением (завершить начатое задание) и так далее. То есть под потребностями в теории поля понимаются мотивы, желания, влечения, побуждения. Каждая потребность – это конкретный факт, создающий напряжение. Для восстановления равновесия (уменьшение напряжения) человеку нужно совершить процесс – это может быть мышление, запоминание, чувствование, восприятие, действие. Простейший пример: вы голодны, а в холодильнике пусто – возникает напряжение в регионе голода. Тогда вы решаете проблему с помощью процесса мышления (обдумываете, пойти вам в кафе, заказать пиццу или купить необходимые продукты и приготовить еду дома), затем совершаете действие – выполняете то, что решили и удовлетворяете потребность. В результате напряжение регионе «голод» вновь снижается.

Но не все напряжения так легко уравновесить. Например, получение образования, или завершение важного проекта может потребовать длительного времени. Поэтому одни регионы жизненного пространства могут быть напряжены больше, другие меньше. Иногда происходит замещение: напряжение в одних регионах уменьшается за счет действий в других. Классический пример замещения: на работе наорал начальник, дома мы наорали на ни в чем не повинных близких.

Состояние равновесия не означает, что напряжения нет вообще: равновесие, это установление баланса напряжений в разных регионах.

Напряженный регион может быть привлекательным или отталкивающим для человека – это свойство Левин называет валентностью. Валентность бывает положительной, отрицательной либо нейтральной. Простым примером валентности может послужить гамбургер, который обладает положительной валентностью, если вы голодны, нейтральной, если достаточны сыты, и отрицательной, если вы убежденный вегетарианец или однажды переели этих булочек с котлеткой до отравления.

Напряжение само по себе не порождает действие, для того, чтобы процесс уменьшения напряжения начался, необходима сила. Сила будет тем выше, чем выше уровень напряжения, а направление силы и точка её приложения зависят от валентности региона. Сила будет стремиться к региону с положительной валентностью и отталкиваться от региона с отрицательной.

«Понять вещи, подобные теории поля, и овладеть ими можно только на практике» – писал Левин, поэтому давайте рассмотрим конкретный случай поведения, например, поведение студента-дипломника.

Главная составляющая жизненного пространства студента-дипломника – это, разумеется, сама защита диплома. Регион для студента весьма напряженный, так как, во-первых, неизвестный, а во-вторых, с защитой диплома могут быть связаны значимые ожидания будущего (получить хорошую работу и т.д.). Поэтому регион «защита диплома» одновременно обладает и положительной валентностью (хочется завершить образование, перейти на новую жизненную ступень), и отрицательной (неизвестность, связанная с защитой, страшит). Снизить напряжение, обусловленное неизвестностью, студент пытается, получая информацию у окружающих: других студентов, преподавателей, родственников и так далее. Но чем больше времени студент тратит на эти локомоции, тем меньше у него остается сил для непосредственной подготовки к защите. Время, потраченное днем на попытки снизить напряженность за счет добывания информации, студент пытается компенсировать ночными занятиями. В результате увеличивается потребность в сне и отдыхе, и, следовательно, общее напряжение еще больше повышается.

Организм плохо переносит состояние напряжения и ищет выхода. И вот студент, почти неожиданно для себя, понимая, что у него совсем нет лишнего времени, соглашается посетить студенческую вечеринку. На какое-то время вечеринка помогает сбросить пар: причем, чем выше напряжение студента, тем более бурным может быть его увеселительный отдых. Однако на следующий день в жизненном пространстве студента могут обнаружиться новые регионы напряжения, например, чувство вины.

Напряжение в регионе защиты диплома нарастает, и теперь уже приобретает выраженную отрицательную валентность, поэтому направление силы студента может принять характер избегания. Внешне это может выражаться странным для окружающих поведением студента – он как будто намеренно разбрасывается временем, занимается разными другими, неважными на данный момент времени вещами. Сам же студент ругает себя за несобранность, неорганизованность, неспособность. Понятно, что напряжение продолжает расти. Не исключено, что в этот момент напряжение будет искать замещающие пути выхода, и наш студент начнет срываться на близких, друзьях и даже преподавателях. В конечном итоге, если студенту и удается собраться с силами и приступить к подготовке, то дается это ценой блокирования почти всех регионов, не связанных с защитой. Студент способен только что-нибудь поесть, иногда несколько часов поспать, а все остальное его время занято не всегда продуктивными занятиями, так как мысли продолжают ускользать, а нездоровый образ жизни сказывается на общей работоспособности. В жизненном пространстве студента наблюдается ярко выраженный конфликт.

Курт Левин дает объяснение, почему возникают подобные конфликты в жизненном пространстве человека.

Конфликт – это противодействие приблизительно равных сил поля.

Конфликт бывает трех основных видов:
– Человек находится между двумя положительными валентностями (когда одинаково хочется двух вещей, например, съездить в отпуск или сделать какую-либо крупную покупку.)
– Столкновение с фактом, который имеет одновременно положительную и отрицательную валентность («и хочется, и страшно», как в случае с нашим дипломником).
– Конфликт между двумя отрицательными валентностями (когда нужно сделать неприятную работу под угрозой наказания, например, ребенку не хочется мыть посуду, но и не хочется получить нагоняй от мамы).

Итак, поведение человека определяется:

а) возникшей потребностью;

б) напряжением в регионе потребности;

в) процессом, который запускается, что бы снизить напряжение;

г) валентностью (ценностью) напряженного региона;

д) силой, которая работает на уменьшение напряжения и восстановления равновесия в жизненном пространстве.

Теорию поля Левин распространяет на социальные отношения и утверждает, что «группа – это нечто большее… нечто иное, чем сумма её членов». Так же как и взаимодействия между регионами в жизненном пространстве, Левин анализирует отношения между людьми, опираясь на топологические и годологические понятия. Его метод графического моделирования взаимоотношений членов группы прочно закрепился в современной психологии.

Левиным и его учениками было проведено немало прикладных исследований. Так в содружестве с Липпитом и Уайтом Левин анализировал влияние стиля лидерства на группу. В результате этих исследований было установлено, что авторитарный стиль лидерства приводит к индивидуализму членов группы, враждебным отношениям внутри группы и уступчивому поведению по отношению к лидеру. А демократический стиль руководства порождает атмосферу сотрудничества. Причем переход от авторитарного к демократическому стилю занимает намного больше времени, чем наоборот – от демократического к авторитарному. Левин так прокомментировал эти выводы: «Автократия присуща человеку, а демократии нужно учиться».

Ученики Левина занимались исследованием мотивации, намерений, притязаний, ситуаций фрустрации и получили весьма интересные факты, которые до настоящего времени используются практическими психологами.

К примеру, Блюма Вульфовна Зейгарник, российская студентка Левина, доказала, что незавершенные действия помнятся в два раза дольше завершенных (этот факт получил название эффект Зейгарник).

Еще одна россиянка М. Овсянкина показала, что 86% испытуемых возвращаются к незавершенным заданиям: то есть человек с большой долей вероятности не придет в равновесие, пока не доделает начатое дело. Исследования Овсянкиной продолжили А. Малер и К. Лиссиер и показали, что если незавершенное дело заменить похожим, то возврат к незавершенному заданию маловероятен. В последующих исследованиях были получены данные, что незавершенное действие может быть доведено до конца в нереальном плане (доигрывание ситуации в воображении, в игре и т.д.). Выводы этих исследований сегодня используются в практике индивидуального и группового психологического консультирования.

Американский период Левина оказал большое влияние на развитие социальной психологии. Именно ему принадлежит идея групповых тренингов. Левин писал, что «обычно легче изменить индивидуумов, собранных в группу, чем изменить каждого из них в отдельности». Научные исследования Левина дали старт исследованиям таких социальных феноменов, как социальная дистанция, конфликт, групповая динамика, стремление к успеху и избегание неудач, социальная перцепция и других.

Курт Левин, в отличие от бихевиористов, рассматривавших поведение человека механистически (поведение – есть реакция на стимулы среды), вернул психологии внутренний мир человека – его потребности, планы, намерения и чувство самости, сумев при этом остаться в границах строгой научности и экспериментального подтверждения теоретических выкладок.

Джерело – psydom.ru

О теории поля Курта Левина